Tilsynsrapporten

Hele tilsynsrapporten kan findes på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk